Counter-strike

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Hlavolamy

Geometrické

vpisanie
Rozrež útvar na obrázku na 2 časti tak, aby si z nich mohol zložiť obdĺžnik 6x4 štvorčekov.

6x4



















Rozrež útvar na obrázku na 2 časti tak, aby si z nich mohol zložiť štvorec 8x8:

8x8






















Rozrež útvar na obrázku na 2 rovnaké časti:

2casti





















Rozrež štvorec na 4 rovnaké časti, pričom v každej časti musí byť 1 húsenička so svojím listom. Jednej húseničke sa list neujde, tá bude dnes abstinovať.

husenicky
























Rozrež obdĺžnik s dierou v strede na 2 časti tak, aby si z nich mohol zložiť štvorec 8x8 - pannu (bez tej diery v strede). Ale pozor! Naživo to radšej neskúšaj...

panna























Rozdeľ útvar na obrázku na 4 rovnaké časti.

stvorce


















Rozdeľ si papier (najlepšie A4) na 8 častí a napíš naň čísla podľa obrázku. Úlohou je poskladať papier podľa čiar tak, aby čísla išli za sebou, t. j. na vrchu bude 1, pod ňou 2, ..., na spodku 8.

skladanie1

Obmena: úloha je tá istá, ale v tomto prípade napíš čísla na papier takto:

skladanie2





















Do políčok vpíš čísla od 1 do 8 tak, aby sa políčka v ktorých sú po sebe idúce čísla nadotýkali ani hranami, ani rohmi.

vpisanie



















Odkiaľ sa vzala diera v druhom obrazci?

zmiznutie























Na tom istom princípe - premiestnením rovnakých častí - možno obsadiť najprv 64, potom 65 a nakoniec 63 štvorčekov.

zmiznutie2






















Toto je 5 pohľadov (zo 6) na jeden pevný útvar. Je zostavený prilepovaním rôznofarebných kociek, pričom minimálne jedna strana každej kocky je celkom prilepená na druhú. Každá čierna čiara znamená stenu zvislú na túto stranu. Nakreslite šiesty pohľad a zistite koľko a akých kociek je potrebných na daný objekt.

fiveviews


























Úloha je podobná. Nakreslite šiesty externý pohľad (nie zrkadlový).

hoeflin1




















Nakreslite šiesty externý pohľad na tento objekt.

hoeflin2
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.