Counter-strike

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

IQ testy

mensa12 - obrázok MENSA IQ test 1 (42 KB) - 12 grafických úloh bez číselného vyhodnotenia naznačí, či máte na to byť v tejto organizácii.

mensa33 - obrázok MENSA IQ test 2 (42 KB) - 33 klasických úloh (sekvencie obrázkov a písmen) s pomerne presným vyhodnotením IQ od 90 do 174.

testiq - obrázok Test IQ (83 KB) - tento test bol po prvýkrát použitý v 2. svetovej vojne pri nástupe do armády. Obsahuje 60 grafických úloh na 45 minút. Nevyžaduje odborné znalosti.

80na40 - obrázok Český IQ test (32 KB) - 80 otázok na 40 minút. Významy slov, analógie, príslovia, číselné sekvencie, slovné matematické úlohy atď.

iqtest1 - obrázok IQ test 1 (243 KB) - tento test má dva ciele: predvádza schopnosti technológie Macromedia Flash a ohodnocuje mentálne schopnosti (berte s rezervou). Obsahuje 27 statických a animovaných grafických úloh zameraných na logické sekvencie, analógie, pamäť, pochopenie súvislostí atď.

iqtest2 - obrázok IQ test 2 (248 KB) - táto druhá časť obsahuje takisto 27 otázok s vačším dôrazom na animácie, ťažšie zapamätanie, kryptoanalytické a logistické úlohy.

iqtest3 - obrázok IQ test 3 (222 KB) - posledná časť sa špecializuje hlavne na číselné a obrazcové úlohy. Výsledky týchto troch testov (IQ) nie sú seriózne, aj keď sa môžu blížiť ku skutočnosti. Do IQ testov prinášajú predovšetkým dynamický prvok FLASH.

temperament - obrázok Test osobnosti (24 KB) - test od pána Eysencka obsahuje 57 A/N otázok. Môžete jednoducho zistiť, či ste flegmatik, cholerik, sangvinik alebo melancholik (taktiež introvert, extrovert, labilný, stabilný a bližšie).

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.